head_banner

Máy cắt loại im lặng

 • Tiếng ồn thấp Bộ ngắt loại im lặng

  Tiếng ồn thấp Bộ ngắt loại im lặng

  Độ ồn thấp
  Khung đóng hoàn toàn bảo vệ thân chính khỏi bị hư hại
  "búa gãy" hoặc "máy cắt". Nguồn năng lượng của máy cắt thủy lực là áp suất của máy xúc, máy xúc lật hoặc trạm bơm. Nó có thể phá vỡ đá và đá hiệu quả hơn trong xây dựng kỹ thuật. Việc lựa chọn nguyên tắc máy cắt thủy lực tùy theo môi trường hoạt động và loại máy đào .

 • Bộ phận phụ kiện

  Bộ phận phụ kiện

  Chúng tôi có một nhóm làm việc về khuôn xuất sắc để thiết kế khuôn cho các chốt đặc biệt, để đáp ứng việc cập nhật các mẫu răng mới.Sau đó, vật liệu và tính chất cơ học có thể đáp ứng hầu hết các điều kiện làm việc, ăn khớp răng khác nhau.Trân trọng nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý vị.